شادمهر عقیلی  روح سبز 


 

(G#m)تو كه نیستی تا ببینی(C#m)
گریه های هرشب من بی حضور عاشق(G#m) تو
چه عجیبه(A) گریه كرد(G#m)م
تو كه نیستی تا ببینی(C#m)
دل آسمون شكسته
جاده (G#m)تا صبح (A)قیامت
منو این پاهای خس(G#m)ته
با عبور (C#m)هر ستاره(G#m)
روح سبز(A) تو رو دید(G#m)م
زیر قطره(C#m) های بارو(G#m)ن
صدای پا(A)تو شنید(G#m)م
4/4