باغ بارون زده سیاوش      6/8 سنگین

Em..............D...............C.......................................................Em

 
 
من از صدای گریه ی تو..... به غربت بارون رسیدم......تو چشات باغ بارون زده دیدم

Em..............D......................C.................................................................Em

چشم تو همرنگ یه باغه.....تو غربت غروب پاییز........مثل من از یه درد کهنه لبریز

Em.............D..............C.............Em..........D...........Em

با تو بوی کاهگل و خاک....عطر کوچه باغ نمناک.......زنده میشه

Em.............D..............C.............Em..........D..........Em

با تو بوی خاک و بارون....عطر ترمه و گلابدون........زنده مشه

ٍٍٍٍEm.........D.........G......................C....................................D..........................Em

تو مثل شهر کوچیک من....هنوز برام خاطره سازی....هنوزم قبله ی معصوم نمازی

ٍٍٍٍEm........D..........G......................C.....................................D........................Em

تو مثل یاد بازی من.........تو کوچه های پیر و خاکی...هنوزم برای من عزیز و پاکی